Πέμπτη, 2 Φεβρουαρίου 2012

Τα έντεκα βήματα που θα πρέπει να ακολουθήσει μία χώρα αν θέλει να βγει από το ευρώ...και ως συνήθως όλα γίνονται μέσα στο σαββατοκύριακοΠΗΓΗ: bankingnews.gr
Τα 11 βήματα που θα πρέπει να ακολουθήσει μία κυβέρνηση σε περίπτωση που θα αποφασίσει να βγει από μία νομισματική ένωση, σαν την ευρωζώνη, επισήμαναν οι οικονομολόγοι Jonathan Tepper και John Mauldin, στο βιβλίο "Endgame: The End of the Debt Supercyle…" (το τέλος του παιχνιδιού: το τέλος του κύκλου της υπερχρέωσης). 
Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τους συγγραφείς, τα βήματα που θα πρέπει να ακολουθηθούν είναι τα εξής:

1. Να συγκλιθεί ειδική συνεδρίαση του Κοινοβουλίου ημέρα Σάββατο, ώστε να περάσουν όλες οι απαραίτητες τροπολογίες για τη μετάβαση στο νέο νομικό καθεστώς. Αυτή η διαδικασία θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέσα στο σαββατοκύριακο.
2. Να αρχίσει το τύπωμα του νέου νομίσματος, και θα πρέπει να διαμορφωθεί η ισοτιμία. Το νέο νόμισμα θα ήταν καλύτερα να είχε ισοτιμία 1:1.

3. Να προωθηθούν οι τροπολογίες που να ξαναθέτουν σε λειτουργία την Εθνική Κεντρική Τράπεζα
4. Να εμποδιστούν οι μεταφορές κεφαλαίων ακόμη και σε ηλεκτρονική μορφή.
5. Να κηρυχθεί κλείσιμο των τραπεζών για μία ή δύο ημέρες ώστε να αποφευχθεί η φυσική εκροή ρευστότητας
6. Να υπάρξει έλεγχος των γραφείων συναλλάγματος
7. Να τυπωθούν νέοι τίτλοι υπό το νέο δίκαιο και το νέο νόμισμα
8. Να αλλάξουν οι όροι συναλλαγματικής διαπραγμάτευσης, ώστε το νέο νόμισμα να επανενταχθεί στην αγορά, με ελεύθερη διακύμανση.
9. Να αναθεωρηθεί το πτωχευτικό δίκαιο, ώστε να προστατευθούν οι επενδυτές και οι καταναλωτές από τις πτωχεύσεις που θα επακολουθήσουν
10. Να ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις για την αναδιάρθρωση του χρέους
11. Να αναθεωρηθούν οι κανόνες διατραπεζικού δανεισμού μέσω της ΕΚΤ, ώστε να ξεκαθαριστεί το σύστημα στήριξης των ελληνικών τραπεζών
Οι δύο συγγραφείς, στο βιβλίο τους καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι οποιαδήποτε εξόδος από το ευρώ θα μπορούσε να συμβεί γρήγορα και με μικρή χρονική διαφορά, μέσω μίας ανακοίνωσης - έκπληξης μέσα σε ένα Σαββατοκύριακο. Με αυτόν τον τρόπο θα μπορούσε να ελεγχθεί καλύτερα η ροή κεφαλαίων και να υπάρξει μία άμεση μετάβαση στο νέο καθεστώς.

www.bankingnews.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: