Κυριακή, 29 Απριλίου 2012

Can Greece get out of the crisis?
Speaker(s): 

Dimitris Daskalopoulos, (ο γνωστος)
Moritz Kraemer, (από S&P)
Vicky Pryce,
Poul Thomsen (επισης γνωριμός μας)

Chair: Professor Kevin Featherstone

Recorded on 28 March 2012 in Old Theatre, Old Building, LSE

This is a very timely discussion of whether Greece can get out of its current economic crisis. The financial markets show concern that the recent bailout will not be enough and a further rescue may be needed. There is renewed international concern that other euro members will find themselves in difficulty prompting further action – Portugal, it is feared, may need another bailout. The rescue strategy for Greece is clearly the ‘test case’ that will shape the response to any further problem. So, can it work? What must the ‘Troika’ and Greece do to return the economy to growth? The panel debate brings together key experts and protagonists.

Dimitris Daskalopoulos is chairman of the board of the Hellenic Federation of Enterprises (SEV).

Moritz Kraemer is managing director EMEA, analytical manager (Sovereign Ratings) at Standard & Poor's.

Vicky Pryce is senior managing director-economics of FTI Economics.

Poul Thomsen is deputy director, in the European Department of the International Monetary Fund and and head of the Troika Programme for Greece.

Δεν υπάρχουν σχόλια: