Πέμπτη, 29 Μαρτίου 2012

Ληστεία και στα Ταμεία Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων
Σε οριακή κατάσταση οδηγούνται τα Ταμεία καθώς μέρα με τη μέρα διαπιστώνεται η τεράστια λεηλασία των αποθεματικών τους μέσα από το «κούρεμα» των κρατικών ομολόγων που διαχειρίζονταν η Τράπεζα της Ελλάδας.
Θύμα της αντεργατικής αυτής πολιτικής και το πολύπαθο Ταμείο Πρόνοιας των Δημοσίων Υπαλλήλων, που ήδη αδυνατεί να καταβάλει το εφάπαξ, και ακόμα πέντε τομείς που έχουν υπαχθεί σε αυτό.
Σύμφωνα με την ενημέρωση που έκανε μόλις χτες η Τράπεζα της Ελλάδας, από τα 351.548.220 ευρώ που το ΤΠΔΥ είχε τοποθετήσει στο «Κοινό Κεφάλαιο» απέμειναν μόλις 107.505.405 ευρώ, δηλαδή οι συνολικές απώλειες για τους ασφαλισμένους σε αυτό από τις εισφορές τους ανέρχονται στο ποσό των 244.043.815 ευρώ!
Συγκεκριμένα, ενώ το ΤΠΔΥ μαζί με τους πέντε τομείς που έχουν υπαχθεί σε αυτό είχαν τοποθετήσει τα αποθεματικά τους ύψους 351.548.220 ευρώ, μετά το «κούρεμα», στις 9 Μάρτη, η ονομαστική αξία των κεφαλαίων τους ήταν 201.031.083 ευρώ, αλλά η τρέχουσα αξία (αν γίνει σήμερα ρευστοποίηση) είναι μόλις 107.505.405 ευρώ.

Πιο αναλυτικά, οι απώλειες για κάθε Ταμείο έχουν ως εξής:
Για το κυρίως Ταμείο Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων που αδυνατεί να καταβάλει το εφάπαξ σε 50.000 περίπου υπαλλήλους, από τα 1.305.860 ευρώ μετά το «κούρεμα» απέμειναν 746.751 ευρώ, ενώ η τρέχουσα άρα και πραγματική αξία είναι μόλις 399.340 ευρώ.
Ο Τομέας Πρόνοιας Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων είχε τοποθετήσει 288.681.403 ευρώ, μετά το «κούρεμα» η ονομαστική αξία των αποθεματικών ήταν 165.081.451 ευρώ, ενώ η τρέχουσα αξία διαμορφώνεται στα 88.280.634 ευρώ. Πρόκειται για πραγματική λεηλασία αν αναλογιστεί κανείς ότι με μια μονοκοντυλιά εξαερώθηκαν 200 ολόκληρα εκατομμύρια ευρώ.
Ο Τομέας Πρόνοιας Υπαλλήλων ΝΠΔΔ είχε τοποθετήσει 55.254.423 ευρώ, με το «κούρεμα» η ονομαστική αξία τους μειώθηκε στα 31.597.062 ευρώ και η τρέχουσα αξία σήμερα είναι μόλις 16.897.153 ευρώ.
Ο Τομέας Πρόνοιας Προσωπικού ΕΒΕΒΕΚ είχε τοποθετήσει 3.163.760 ευρώ, μετά το «κούρεμα» η ονομαστική αξία μειώθηκε στα 1.809.185 ευρώ και η τρέχουσα αξία έγινε 967.498 ευρώ.
Ο Τομέας Πρόνοιας Προσωπικού Ταμείου Νομικών είχε 3.076.304 ευρώ, μετά το «κούρεμα» η ονομαστική αξία μειώθηκε στα 1.758.602 ευρώ και η τρέχουσα στα 940.447 ευρώ.
Και ο Τομέας Πρόνοιας Ορθοδόξου Εφημεριακού Κλήρου είχε μόλις 66.470 ευρώ τα οποία και αυτά «κουρεύτηκαν», η ονομαστική αξία τους μειώθηκε στα 38.022 ευρώ και η ονομαστική στα 20.333 ευρώ!

Δεν υπάρχουν σχόλια: