Πέμπτη, 29 Μαρτίου 2012

Ένα τρισ. στις τράπεζες, μηδέν στις επιχειρήσεις


ΠΗΓΗ: FT (via euro2day)


Οι μαζικές παροχές ρευστότητας από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στο χρηματοπιστωτικό σύστημα της ευρωζώνης δεν κατόρθωσαν να ανατρέψουν τη δριμεία συρρίκνωση του τραπεζικού δανεισμού προς τον ιδιωτικό τομέα τον περασμένο μήνα, καταδεικνύοντας πόσο εύθραυστες είναι οι προοπτικές ανάκαμψης της περιφέρειας. 


Με τις δύο παροχές απεριόριστου 3ετούς δανεισμού προς τις τράπεζες της ευρωζώνης, που πραγματοποίησε ο διοικητής Mario Draghi, η ΕΚΤ πρόσφερε συνολικά πάνω από 1 τρισ. ευρώ τον Δεκέμβριο και τον Φεβρουάριο. Με τις επιχειρήσεις αυτές, η ΕΚΤ απέτρεψε την εκδήλωση «σοβαρής πιστωτικής κατάρρευσης», όπως δήλωσε ο Μ. Draghi. Όμως, τα αριθμητικά στοιχεία δείχνουν πως, παρότι τα μέτρα της ΕΚΤ ενθάρρυναν τις ισπανικές και τις ιταλικές τράπεζες να αυξήσουν τις αγορές κρατικών ομολόγων, η ροή πιστώσεων προς την πραγματική οικονομία συνεχίζει να συρρικνώνεται - αν και με βραδύτερο ρυθμό απ’ όσο στα τέλη του περασμένου έτους, πριν παρέμβει η κεντρική τράπεζα. Τα στοιχεία της ΕΚΤ έδειξαν ότι ο δανεισμός των τραπεζών της ευρωζώνης προς τον ιδιωτικό τομέαμειώθηκε κατά 11 δισ. ευρώ τον Φεβρουάριο. Ο ετήσιος ρυθμός αύξησης έπεσε από το 1,1% του Ιανουαρίου στο 0,7%, που είναι το χαμηλότερο ποσοστό από τον Ιούνιο του 2010, όταν η ευρωζώνη ανέκαμπτε από την ύφεση του 2009. Ο ετήσιος ρυθμός αύξησης του δανεισμού προς τις επιχειρήσεις επιβραδύνθηκε από το 0,7% στο 0,4%. «Ο κίνδυνος πιστωτικής αποστράγγισης σε ορισμένα τμήματα της περιφέρειας δεν έχει εξαφανιστεί τελείως», δήλωσε ο Martin van Vliet, οικονομολόγος της ING.


Τα δεδομένα προκάλεσαν μεγάλη απογοήτευση μετά τα στοιχεία του Ιανουαρίου, που έδειχναν σημάδια σταθεροποίησης. Πάντως, ήταν καλύτερα από του Δεκεμβρίου, όταν είχε καταγραφεί πτώση ρεκόρ στον δανεισμό επιχειρήσεων. 


Παρ' όλα αυτά, πρέπει να σημειωθεί ότι υπήρξαν τεράστιες αποκλίσεις ανάμεσα στα μεγέθη των 17 μελών της ευρωζώνης. Σε αντίθεση, για παράδειγμα, με τις καταπονημένες οικονομίες του Νότου, οι επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά της Γερμανίας κατάφεραν να αξιοποιήσουν τις πλέον ευνοϊκές συνθήκες χρηματοδότησης που έχουν εμφανιστεί στη Μεταπολεμική Ιστορία της χώρας. Η ΕΚΤ ισχυρίστηκε στις αρχές του μήνα ότι θα περάσουν πολλοί μήνες μέχρι να... διυλιστεί η επίδραση των επιχειρήσεων ρευστότητας στον δανεισμό προς επιχειρήσεις και καταναλωτές. Αναμένεται πάντως να νιώσει κάποια ενθάρρυνση από την ενίσχυση του δείκτη ευρείας κυκλοφορίας χρήματος Μ3, που αυξήθηκε από το 2,5% του Ιανουαρίου στο 2,8% τον Μάρτιο, επιστρέφοντας στα επίπεδα που επικρατούσαν πριν από την εντατικοποίηση της κρίσης χρεών της ευρωζώνης, στα τέλη 2011. Τα στοιχεία έδειξαν ότι οι ιταλικές τράπεζες αύξησαν τα ενεργητικά κρατικών χρεογράφων κατά 22,9 δισ. ευρώ μετά την αύξηση κατά 22,6 δισ. ευρώ τον Ιανουάριο, καταδεικνύοντας τις έμμεσες επιδράσεις από τη ρευστότητα της ΕΚΤ. Οι ισπανικές τράπεζες αύξησαν τα αντίστοιχα ενεργητικά τους κατά 15,7 δισ. ευρώ τον Φεβρουάριο. 

Δεν υπάρχουν σχόλια: