Πέμπτη, 12 Ιανουαρίου 2012

Ποιο θα είναι το πραγματικό όφελος για το ελληνικό κράτος από το PSI+ αν το τελικό haircut είναι 60%; Το πολύ 40 δις ευρώwww.bankingnews.gr
Το  πραγματικό κέρδος της Ελλάδος από ένα haircut 60% θα είναι έως 40 δις ευρώ στο καλύτερο  σενάριο και όχι 100 δις που είναι ο στόχος γιατί;
Αν υποθέσουμε ότι το haircut είναι 60% στην τελική του μορφή και όχι το αρχικό haircut που θα ανακοινωθεί – περιλαμβάνονται και οι επιπλέον όροι του psi+ - και η διαδικασία παραμείνει  εθελοντική. 

Σε αυτή την περίπτωση και εφόσον υπάρξει μια αξιοπρεπής συμμετοχή των κατόχων ελληνικών ομολόγων είναι αδύνατο να συγκεντρωθεί ο στόχος των 100 δις ευρώ αλλά 60 δις ευρώ θα μπορούσαν να απομειωθούν. 
Όμως με δεδομένο ότι οι τράπεζες θα χρειαστούν έως 30 δις ευρώ για να ανακεφαλαιοποιηθούν το χρέος θα μειωθεί κατά 60 δις αλλά θα αυξηθεί έως και κατά  30 δις ευρώ καθώς τα έως 30 δις κεφάλαια του ταμείου θα επιβαρύνουν το χρέος. 
Άρα το κέρδος που προκύπτει είναι περίπου 30 δις ευρώ ή 40 δις αν οι τράπεζες αντί να χρησιμοποιήσουν 30 δις από το ΤΧΣ κάνουν χρήση 20 δις ευρώ. 
Δηλαδή το συνολικό χρέος από 360 δις ευρώ θα μειωθεί στα 320 δις ευρώ. Δηλαδή υπήρξε μια παγκόσμια αναστάτωση για 40 δις ευρώ;


Δεν υπάρχουν σχόλια: