Παρασκευή, 21 Οκτωβρίου 2011

Η πιο άγρια λιτότητα στην Ελλάδα...

Πηγή: ΜΑΑ
Eιδική έρευνα των Financial Times
alt
Σε άρθρο  της 18-10-2011 η εφημερίδα Financial Times παρουσιάζει τις επιπτώσεις των μέτρων λιτότητας στην Ελλάδα σε σχέση με τις άλλες χώρες της περιφέρειας της Ε.Ε. Η έρευνα αυτή δείχνει ότι οι φορολογικές αυξήσεις και οι μειώσεις δαπανών στην Ελλάδα κατά νοικοκυριό οδηγούν σε απώλεια του 14% του  οικιακού εισοδήματος. Στην Ιρλανδία και την Πορτογαλία η απώλεια είναι το 7% του εισοδήματος. Στην Ισπανία είναι το 5% του οικιακού εισοδήματος. Στην Ιταλία η απώλεια είναι το 3% του οικιακού εισοδήματος.
Με βάση τα στοιχεία αυτά το μέσο ελληνικό νοικοκυριό έχει διπλάσια απώλεια από το νοικοκυριό της Ιρλανδίας και της Πορτογαλίας, τριπλάσια σχεδόν από το νοικοκυριό της Ισπανίας, πενταπλάσια σχεδόν από της Ιταλίας. Αν δε συγκριθεί και με το νοικοκυριό της Γερμανίας η απώλεια του ελληνικού νοικοκυριού είναι δεκατέσσερις φορές περισσότερη.

Όπως αναφέρεται στην έρευνα τα μεγέθη για το εθνικό εισόδημα που έρχεται στο σπίτι σε κάθε χώρα – με βάση το οποίο υπολογίζεται το μέσο οικιακό εισόδημα - περιλαμβάνουν όλα τα εισοδήματα, όπως απολαβές και συντάξεις μείον την άμεση φορολογία και τις ασφαλιστικές εισφορές. Τα μεγέθη αυτά διαφέρουν από το ΑΕΠ καθώς δεν συνυπολογίζουν τα κέρδη των ξένων  επιχειρήσεων.
Οι προοπτικές είναι ακόμη πιο σκοτεινές. Όπως αναφέρεται «η ανάλυση των F.T. βασίζεται σε στοιχεία που συχνά παραβλέπονται στις συζητήσεις για την κρίση χρέους στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σχετικά δηλαδή με την συνολική αξία των μέτρων που απαιτούνται μέσα σε ένα έτος για να μειώσουν τα ελλείμματα του κρατικού προϋπολογισμού. Καθώς οι πληρωμές τόκων για τα δάνεια της Ελλάδας προβλέπεται να αυξηθούν κατά 77% μεταξύ 2010 -2015 θα χρειαστεί να κάνει βαθιές περικοπές στις δημόσιες δαπάνες προκείμενου να μην επιδεινωθεί η δημοσιονομική της κατάσταση που σημαίνει περαιτέρω μέτρα πέρα από τα μέχρι τώρα, εάν θέλει να μειώσει το έλλειμμά της.»

Δεν υπάρχουν σχόλια: