Σάββατο, 16 Φεβρουαρίου 2013

WATER PRIVATIZATION THREATS IN EUROPE


German public TV show Monitor on water privatization threats in Europe (with english subtitle).

ΠΗΓΗ: http://www.fame2012.org/en/tag/european-union/


Δεν υπάρχουν σχόλια: