Τρίτη, 29 Μαΐου 2012

H πρόταση της Deutsche Bank για να βγει η Ελλάδα από την κρίση – Τα οκτώ αγκάθια που οδήγησαν στην πολυετή ύφεση την οικονομία – Δέσμη μέτρων για να βγει από το τούνελwww.bankingnews.gr

Την αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων που έχει η Ελλάδα συστήνει η Deutsche Bank προκειμένου να επιστρέψει η χώρα στην ανάπτυξη. Στην ειδική έκθεση της για την έξοδο της Ελλάδας από την κρίση, η γερμανική τράπεζα παρουσιάζει τα αποτελέσματα μελέτης που έκανε σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Goethe της Φρανκφούρτης, για το πώς μπορεί να ανατραπεί το αρνητικό κλίμα για τη χώρα μας.

Σύμφωνα με την Deutsche Bank, η Ελλάδα πρέπει να επενδύσει στην καινοτομία και στην τεχνολογία, και να αξιοποιήσει τα πλεονεκτήματα του τουρισμού, των κατασκευών και της αγροτικής παραγωγής. Παράλληλα με τις δομικές μεταρρυθμίσεις, τις ιδιωτικοποιήσεις, την απλοποίηση διαδικασιών και τη μείωση της γραφειοκρατίας, η Deutsche Bank προτείνει την παροχή κινήτρων για την ίδρυση εταιρειών  υψηλής τεχνολογίας.
Η Ελλάδα σε πολύ χαμηλά επίπεδα επένδυσης σε καινοτομία και τεχνολογία, χαμηλότερα σε σχέση με την Ιρλανδία και την Πορτογαλία. Η επένδυση σ’ αυτούς τους κλάδους θα πρέπει να είναι μια μακροχρόνια καθώς τα αποτελέσματα δεν είναι άμεσα. Ωστόσο, εάν παράλληλα δημιουργήσει θετικό επιχειρηματικό και επενδυτικό κλίμα μπορεί να ξανακερδίσει την εμπιστοσύνη των αγορών και των επενδυτών.

Σύμφωνα με την Deutsche Bank, η Ελλάδα έχει ήδη σχετικό συγκριτικό πλεονέκτημα σε ορισμένους τομείς της οικονομίας, όπως ο τουρισμός και οι μεταφορές, οι ιχθυοκαλλιέργειες, η καπνοβιομηχανία, η αγροτική παραγωγή, η παραγωγή τροφίμων, τα ενδύματα, οι εκτυπώσεις, τα χημικά και φαρμακευτικά, τα πλαστικά και οι μεταλλικές κατασκευές.
Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια έχουν επικρατήσει οι αδυναμίες. Και πιο συγκεκριμένα:
- Πολυετής στήριξη σε εισαγόμενη υψηλή τεχνολογία και τεχνογνωσία.
- Απουσία ενδιαφέροντος για επενδύσεις στην καινοτομία
- Οι δημόσιες επενδύσεις σε R&D ήταν χαμηλότερες σε σχέση με τις δύο άλλες χώρες.
- Χαμηλά ποσοστά αιτήσεων ευρεσιτεχνίας.
- Μόνο η πληροφορική, οι τηλεπικοινωνίες και ο φαρμακευτικός κλάδος απορροφούν το 50% των πόρων έρευνας και τεχνολογίας σε επίπεδο εταιρειών.
-Δεν αξιοποιήθηκαν οι ευρωπαϊκοί πόροι από μικρές εταιρείες ώστε να χρηματοδοτήσουν καινοτόμα επενδυτικά σχέδια
- Δεν αξιοποιήθηκε το υψηλού επιπέδου ανθρώπινο επιστημονικό δυναμικό. 
- Δεν βελτιώθηκε το θεσμικό επενδυτικό πλαισίου


Δεν υπάρχουν σχόλια: