Τρίτη, 29 Μαΐου 2012

Η μόχλευση στην ΕΚΤ έχει ξεπεράσει και τα όρια της υπερβολής – Διαθέτει 85,5 δισ κεφάλαια ενώ η μόχλευση, ξεπερνάει τις 24 φορές – Αν χρεοκοπήσει η Ελλάδα η ΕΚΤ θα έχει αρνητικά κεφάλαια…Πηγή: bankingnews.gr
του Π. Λεωτσάκου


(upd2)Στην Ευρώπη συντελείται μια ακραία στρέβλωση που αν δεν προσέξουν οι θεσμικοί παράγοντες μπορεί να τινάξει στον αέρα την ΕΚΤ. 
Η ΕΚΤ διαθέτει 85,5 δις ευρώ κεφάλαια μαζί με τα αποθεματικά. 

Το εντυπωσιακό είναι ότι η μόχλευση των κεφαλαίων φθάνει τις 24 φορές που αποτελεί ρεκόρ όλων των εποχών.
Ποτέ δεν έχει υπάρξει τέτοιας κλίμακας μόχλευση από κεντρική τράπεζα ή επενδυτή. 
Η Κεντρική τράπεζα της Σουηδίας έχει μοχλεύσει 5 με 5,5 φορές τα κεφάλαια της και κατά μέσο όρο τα hedge funds αυτή την περίοδο έχουν μοχλεύσει τα κεφάλαια τους 4 με 5 φορές. 
Με την έννοια μόχλευση αναφέρεται πόσες φορές έχει χρησιμοποιήσει τα κεφάλαια της η ΕΚΤ για επενδύσεις. 
Τα 85,5 δις ευρώ η ΕΚΤ τα έχει χρησιμοποιήσει 24 φορές που σημαίνει ότι η συνολική έκθεση της φθάνει τα 2 τρις ευρώ. 
Να σημειωθεί ότι ο συνολικός ισολογισμός των περιουσιακών στοιχείων  της ΕΚΤ δηλαδή  ενεργητικό και παθητικό ανέρχεται σε 3,02 τρισ ευρώ όταν της FED κινείται στα 2,4 τρις ευρώ ή κοντά στα 3 τρις δολάρια. 
Η αξία των αποθεμάτων χρυσού ανέρχεται στα 432 δις ευρώ της ΕΚΤ και ως αντιπαραβολή αναφέρεται ότι η αξία του χρυσού που κατέχει η ΤτΕ είναι 5,5 δις ευρώ.
Να σημειωθεί ότι μόνο μικρό μέρος του χρυσού της Ελλάδος κατέχει η ΤτΕ καθώς το μεγαλύτερο μέρος φυλάσσεται στην ΕΚΤ, στην Ελβετία και στην FED μετά την συμφωνία του β παγκοσμίου πολέμου. 
Επίσης στον ισολογισμό της ΕΚΤ ιδιαίτερο ενδιαφέρον πέραν από τις πράξεις πιο μακροπρόθεσμης χρηματοδότησης έχει η κατηγορία 7 τίτλοι σε ευρώ κατοίκων ζώνης ευρώ 604 δις.
Οι τίτλοι που διακρατούνται για τους σκοπούς νομισματικής πολιτικής 280 δις και λοιποί τίτλοι 324 δις. 
Πρόκειται για τα ομόλογα αλλά και πάσης φύσεως εγγυήσεις χωρών και τραπεζών που διαθέτει η ΕΚΤ. 
Η κεφαλαιακή επάρκεια της ΕΚΤ είναι στην πραγματικότητα οριακή. 
Να ληφθεί υπόψη ότι αν καταρρεύσει η Ελλάδα η ΕΚΤ θα αντιμετωπίζει μείζον πρόβλημα κεφαλαιακής ανεπάρκειας. 
Ορισμένοι υποστηρίζουν ότι αυτή η υπερμόχλευση είναι σίγουρα υπερβολική και ασυνήθιστη ωστόσο η ΕΚΤ έχει ένα μεγάλο πλεονέκτημα ότι διατηρεί υπό τον έλεγχο της την κυκλοφορία του χρήματος και τα τραπεζογραμμάτια. 
Τι σημαίνει αυτό ότι μέσω αυτού του μηχανισμού μπορεί να εξασφαλίσει ρευστότητα.
Όμως ο ισολογισμός της ΕΚΤ, δεν μπορεί να διαφέρει από τους κανόνες των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων που σημαίνει ότι αν η Ελλάδα θα χρεοκοπήσει η ΕΚΤ θα υποστηρίζει μια ζημία που μπορεί να προσεγγίσει τα 38 δις από ομόλογα και 73 δις από ρευστότητα.
Σε κάθε περίπτωση η κεφαλαιακή επάρκεια της ΕΚΤ δεν είναι επαρκής και μόνο με χρεοκοπία της Ελλάδος η ΕΚΤ θα καταστεί άμεσα ανεπαρκής και προφανώς θα κλονιστεί η αξιοπιστίας της ως ένας θεσμός σταθερότητας. 
Έτσι εξηγείται γιατί η ΕΚΤ δεν συμμετείχε στο ελληνικό psi+ αν συμμετείχε στην αναδιάταξη του ελληνικού χρέους θα μειώνονταν τα κεφάλαια της κατά 19-20 δις ευρώ που σημαίνει ότι θα τις δημιουργούσε ένα τεράστιο κεφαλαιακό και χρηματοδοτικό κενό λόγω της υπερμόχλευσης της ΕΚΤ.
Αν η Ελλάδα καταρρεύσει η αξιοπιστία της ΕΚΤ θα καταρρεύσει και θα τεθεί ένα μείζον θέμα αξιοπιστίας του ευρώ και δυνατότητας παρέμβασης της ΕΚΤ. 
Άρα η ΕΚΤ έχει κάθε λόγο να μην καταρρεύσει η Ελλάδα.

Συγκρίνοντας τον ισολογισμό της ΕΚΤ με ΑΕΠ χωρών και ισολογισμούς κεντρικών τραπεζών 
Χώρα
ΑΕΠ
ΕΕ
16 τρις δολάρια
ΗΠΑ
14,5 τρις δολάρια
Κίνα
5,8 τρις δολάρια
Ιαπωνία
5,4 τρις δολάρια
ΕΚΤ
3,8 τρις δολάρια
Γερμανία
3,2 τρις δολάρια
FED
2,8 τρις δολάρια
Γαλλία
2,5 τρις δολάρια
Μεγάλη Βρετανία
2,2 τρις δολάρια

Πέτρος Λεωτσάκος
www.bankingnews.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: