Σάββατο, 19 Μαΐου 2012

Citigroup: Τα 6 σενάρια για την επόμενη μέρα της Ελλάδας - Πόσο πιθανή είναι η έξοδός της από το ευρώ; - Επώδυνος και μακρύς ο δρόμος της Ευρωζώνης


ΠΗΓΗ: bankingnews.gr

Τα έξι σενάρια για το μέλλον της Ελλάδας και του ευρώ αναλύει η Citigroup στη νέα ανάλυση της, επισημαίνοντας ότι η κατάσταση έχει φτάσει σε ένα τέτοιο σημείο που η επίλυση των προβλημάτων φαίνεται πιο μακρινή από ποτέ. 
Σενάριο 1: Διαχειρίσιμη η ελληνική έξοδος. Δεν θα μεταδοθεί η κρίση και δεν θα υπάρξει αναταραχή στην αγορά
Αυτό είναι από τα πιο ήπια σενάρια σχετικά με την έξοδο της Ελλάδας από το ευρώ, ενώ ο κίνδυνος μετάδοσης είναι πολύ περιορισμένος. Είναι πιθανό να υπάρξει βραχυπρόθεσμη αδυναμία του ευρώ, αλλά δεν θα υπάρξει απότομο sell-off. Η υποχώρηση του ευρώ θα είναι σχετικά σύντομη.
Από την άλλη μεριά, ορισμένοι υποστηρίζουν ότι το ευρώ θα ενισχυθεί μετά την έξοδο της Ελλάδας από τη Ζώνη, καθώς θεωρούν ότι θα είναι ισχυρότερη χωρίς τη χώρα. Μόλις η GREXIT συνέβη χωρίς ζημία, είτε λόγω της σωστής αντίδρασης των αγορών είτε λόγω των πολιτικών δεσμεύσεων, τα spreads θα μειωθούν και το ευρώ θα σημειώσει ράλι, κοντά στο 1,45 δολ. ή και παραπάνω.

Ωστόσο, αυτή η οπτική είναι μια πολύ αισιόδοξη ανάγνωση του για την ανακοπή της εξάπλωσης της κρίσης σε άλλες χώρες της ευρωζώνης. Οι ανησυχίες αντανακλούν τον κίνδυνο που συνδέεται με το εθνικό χρέος σε άλλες περιφερειακές χώρες, και όχι τόσο οι ελληνική φόβοι μετάδοσης. Έτσι, αυτό το σενάριο δεν φαίνεται να είναι και το πιθανό, αφού απαιτείται άμεση προσαρμογή στα δημοσιονομικά και των υπολοίπων χωρών της ευρωζώνης, ιδιαίτερα εκείνων που είναι και οι πιο αδύναμες. 
Σενάριο 2: Η Ελλάδα βγαίνει από το ευρώ και η κρίση εξαπλώνεται σε όλη την περιφέρεια
Σε αυτό το σενάριο η Ελλάδα αποκηρύσσει τη λιτότητα της διάσωσης και επιλέγει την έξοδο. Μετά από αυτήν την κίνηση θα επακολουθήσει οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση κατά την οποία το ευρώ θα είναι υπό συνεχή πίεση. Το πως θα εξελιχθεί εξαρτάται από τον τρόπο χάραξης της πολιτικής από τις χώρες που αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο μόλυνσης.
Επιπλέον πτώση του ευρώ θα μπορούσε να προκύψει από τους φόβους των επενδυτών ότι οι άλλες περιφερειακές χώρες της ευρωζώνης θα ακολουθήσουν στην έξοδο την Ελλάδα, αυξάνοντας τα ασφάλιστρα έναντι κινδύνου χώρας. Μία ελληνική έξοδος θα μπορούσε να θεωρηθεί ατυχής, αλλά διαχειρίσιμη, αν η αποσύνθεση της ζώνης του ευρώ θεωρηθεί ότι θα σταματήσει στην Ελλάδα, παρόλο του ότι θα υπάρχει κίνδυνος ότι κι άλλες χώρες θα ακολουθήσουν. Οι χώρες αυτές θα βιώσουν σκληρή λιτότητα, ενώ κινδύνους θα αντιμετωπίσει και το ευρώ, σε περίπτωση που δεν στηριχθεί από την νομισματική πολιτική ή την ανάπτυξη. Οι επενδυτές σε αυτή την περίπτωση θα υποθέσουν ότι το κόστος παραμονής στη ζώνη του ευρώ ήταν πολύ υψηλό για τις άλλες χώρες.
Ο τρόπος για να αποφευχθεί αυτή η μόλυνση και η πίεση για το ευρώ θα είναι οι πολιτικοί να παράσχουν μια απόλυτη, χωρίς όρους εγγύηση, ότι καμία άλλη χώρα δεν θα βγει από τη ζώνη. 
Σενάριο 3: Πολλαπλές περιφερειακές χώρες θα βγουν από το ευρώ αλλά ο πυρήνας θα παραμείνει
Η Citigroup δεν βλέπει αυτό το σενάριο να συγκεντρώνει πολλές πιθανότητες, αλλά σίγουρα θα απασχολήσει τις αγορές. Σʼ αυτήν την περίπτωση, το ευρώ του πυρήνα θα είναι ισχυρότερο από ότι πριν, καθώς οι χώρες που θα απομείνουν δεν θα έχουν ελλείμματα, χρέη και το εξωτερικό τους ισοζύγιο θα είναι βελτιωμένο. 
Ωστόσο, βραχυπρόθεσμα και μεσοπρόθεσμα μπορεί να υπάρξει μια περίοδος αναταραχών, όχι μόνο για την περιφέρεια, αλλά και για τον ίδιο τον πυρήνα που θα παραμείνει. Οι επιπτώσεις θα είναι αισθητές και στις οικονομίες του πυρήνα και τις τράπεζες τους, μέχρι να υπάρξουν οι κατάλληλες πολιτικές που θα ανακόψουν το κύμα. 
Σενάριο 4: Νέα ελληνική κυβέρνηση στηρίζει το πρόγραμμα λιτότητας
Δεν είμαστε τόσο αφελείς ώστε να πιστεύουμε ότι η ελληνική κυβέρνηση θα εφαρμόσει πραγματικά το πρόγραμμα λιτότητας, αλλά με την αποδοχή του σχεδίου, θα απαλλάξει τους επενδυτές από ανησυχίες για πιθανή χρεοκοπία. Δεν θα υπάρξει με βεβαιότητα ένα καλό αποτέλεσμα αντικειμενικά, αλλά θα είναι μια καλύτερη και πολύ φθηνότερη λύση από την αθέτηση πληρωμής χρέους και την έξοδο από το ευρώ. Ουσιαστικά το βασικό ερώτημα που θα υπάρχει είναι το κατά πόσο θα συνεχιστεί η περίοδος ηρεμίας και η διατήρηση του status quo. 
Σενάριο 5: Η ΕΚΤ συνεχίσει να αγοράζει ομόλογα ή εισαχθούν τελικά τα ευρωομόλογα
Και τα δύο αυτά βήματα είναι μία καλή κίνηση για την επίλυση των προβλημάτων της ευρωζώνης. Σε ότι απέτυχε η νομισματική πολιτική της ζώνης του ευρώ, θα μπορεί να επιλυθεί με τα ευρωομόλογα. 
Εάν η ΕΚΤ αγοράσει ομόλογα επιθετικά είναι απίθανο ότι οι επενδυτές θα πολεμήσουν την ΕΚΤ. Αν οι φορολογικές αρχές εκδώσουν από κοινού ευρωομόλογα, είναι πιθανό οι αποδόσεις των κρατών του πυρήνα της Ζώνης να ανεβουν και αυτές της περιφέρειας να υποχωρήσουν. Αυτή η εξέλιξη είναι πιθανό να μειώσει τον κίνδυνο στην ευρωζώνη και να υποστηρίξει το ευρώ.
Σύμφωνα με τη Citigroup, φαίνεται πολύ πιο πιθανό ότι η αγορά κρατικών ομολόγων θα σταματήσει, ενώ η έκδοση ευρωομολόγων στο εγγύς μέλλον θα κερδίσει έδαφος σταδιακά. 
Σενάριο 6: LTROs ή μειώσεις των επιτοκίων
Φαίνεται απίθανο να λύσει το βασικό πρόβλημα της ευρωζώνης η διαμόρφωση του επιτοκίου στο 1%, ή στο 0,5%. Μια μείωση των επιτοκίων θα μπορούσε να εκληφθεί από την αγορά ως ένα σήμα ότι έρχεται περαιτέρω χαλάρωση της νομισματικής χαλάρωσης. Παρ 'όλα αυτά, είναι πιθανό ότι η μείωση θα μπορούσε να οδηγήσει το ευρώ ακόμη χαμηλότερα. 
Ομοίως, ένα τρίτο πρόγραμμα LTROs, μπορεί να μειώσουν ελαφρώς το κόστος δανεισμού, αλλά αυτό θα κρατήσει για λίγο. Ένα νέο πρόγραμμα LTROs με σημαντικά μεγαλύτερης διάρκειας δάνεια θα μπορούσε να ενθαρρύνει τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα της ευωζώνης να αγοράσουν κρατικά ομόλογα μακροπρόθεσμης λήξης και να μειωθούν τα επιτόκια. 
Σύμφωνα με τη Citigroup, και οι δύο αυτές κινήσεις δεν θα δώσουν το έναυσμα για μείωση του κόστους χρηματοδότησης της περιφέρειας. Ίσως ένα πακέτο εγγυήσεων των καταθέσεων της ζώνης, που να χρηματοδοτείται από το EFSF ή το ESM, θα μπορούσε να ενισχύσει την αποτελεσματικότητα αυτών των μέτρων, αλλά μέχρι στιγμής δεν φαίνεται να υπάρχει διάθεση για ένα πανευρωπαϊκό δίχτυ ασφαλείας με τις χώρες του πυρήνα διστάζουν να χρηματοδοτούν τραπεζικές υποχρεώσεις στην περιφέρεια. 
Συμπέρασμα
Πλησιάζει ο δεύτερος γύρος των ελληνικών εκλογών με το πιο πιθανό σενάρια να δείχνει προς ένα πιο αδύναμο ευρώ. Σε μακροπρόθεσμη βάση, ενώ μπορεί να υπάρξουν ευνοϊκότερες πολιτικές, ο δρόμος που έχει μπροστά της η ευρωζώνη θα είναι πολύ επώδυνος. Σε αυτό το στάδιο ένα μίγμα μεταξύ των σεναρίων 2 και 6 φαίνεται πιο πιθανό, εκτός κι εάν οι πολιτικοί της Ζώνης φερθούν με μεγαλύτερη αποφασιστικότητα.

2 σχόλια:

stelios είπε...

Ολα τα σενάρια έχουν σκοπό να φοβήσουν, από όπου και αν προέρχονται.
Δεν θα τους περάσει.

akrat είπε...

το μόνο ρεαλιστικό σενάριο είναι να μπει το κράτος τους σαν ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΗΣ ΕΜΠΡΟΣ ΝΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΕΙ ΝΑ ΚΤΙΖΕΙ ΝΑ ΦΤΙΑΧΝΕΙ ΦΑΜΠΡΙΚΕΣ... δηλαδή ότι είχε πει ο Βγενόπουλος πριν δύο χρόνια...

εγώ προτιμώ άλλο σενάριο να κάνουμε σοσιαλισμό να διοικούν οι εργαζόμενοι να αυτοδιοικηθούμε...