Παρασκευή, 13 Ιανουαρίου 2012

Κόστος εργασίας, περιθώρια κέρδους και ανταγωνιστικότητα στην Ελλάδα 1995-2009ΠΗΓΗ: ΙΝΕ/ΓΣΕΕ

του Ηλία Ιωακείμογλου


ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Ολόκληρη η Έκθεση βρίσκεται ΕΔΩ

Η τρέχουσα οικονομική κρίση και η φύση της ασκούμενης οικονομικής, διαρθρωτικής και δημοσιονομικής πολιτικής κατά την τελευταία διετία 2010-2011, έχουν αναδείξει το ζήτημα της ανταγωνιστικότητας και του κόστουςεργασίας με ασυνήθιστη ένταση εξαιτίας της ανατροπής σειράς δεδομένων και πάγιων ρυθμίσεων της αγοράς εργασίας.
Στο πλαίσιο αυτό, ο σκοπός της εργασίας αυτής είναι να διερευνήσει την σημασία του κόστους εργασίας για την ανταγωνιστικότητα τιμής εισάγοντας στον συλλογισμό της και την διερεύνηση των περιθωρίων κέρδους, που συμμετέχουν και αυτά στην διαμόρφωση της τιμής με την οποία τα ελληνικά προϊόντα (αγαθά και υπηρεσίες) παρουσιάζονται στην αγορά προκειμένου να ανταγωνιστούν ομοειδή προς αυτά προϊόντα. Η παρούσα εργασία δείχνει ότι το πρόβλημα ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας (στον βαθμό που αυτή εξαρτάται από τις τιμές) ανάγεται στις ασύμβατες απαιτήσεις των επιχειρήσεων και των εργαζομένων, όπως αυτές διαμορφώθηκαν μετά το 2004, σε καθεστώς κοινού νομίσματος (συμμετοχή στην ζώνη του ευρώ). Η ασκούμενη σήμερα πολιτική έρχεται να αναιρέσει, δια της διοικητικής μεθόδου, την ασυμβατότητα αυτή επιβάλλοντας στον κόσμο της εργασίας να υποχωρήσει εγκαταλείποντας θεμελιώδεις κατακτήσεις και αποδεχόμενος την υποβάθμιση του βιοτικού του επιπέδου.


Εντούτοις, η ελληνική οικονομία προσπάθησε επί μία εικοσαετία, μέχρι το 2008, να βελτιώσει την ανταγωνιστικότητά της μέσω της συγκράτησης του κόστους εργασίας ανά μονάδα προϊόντος, με την ευθύνη των φορέων της οικονομικής πολιτικής και της μεγάλης πλειονότητας των εργοδοτών. Παρόλα αυτά, η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας δεν επήλθε και η ασκούμενη
πολιτική μετά την έναρξη της οικονομικής κρίσης επιμένει στην ίδια κατεύθυνση, και μάλιστα με ένταση που δεν έχει ιστορικό προηγούμενο, τουλάχιστον για τις αναπτυγμένες χώρες.
Η εργασία αυτή θέλει, πρώτον, να δείξει την μονομέρεια των απόψεων που εστιάζουν το ενδιαφέρον τους στο κόστος εργασίας ως κυριότερο, αν όχι αποκλειστικό, παράγοντα της ανταγωνιστικότητας, και δεύτερον, να αναδείξει τον σύνθετο χαρακτήρα του προβλήματος της ανταγωνιστικότητας. (.........).
Στην πρώτη ενότητα του βιβλίου εκτίθεται εκτενής περίληψη της εργασίας μαζί με τα συμπεράσματα, ώστε το τεχνικό μέρος της ανάλυσης να διατηρεί σχετική αυτονομία και να είναι διαθέσιμο μόνο στους αναγνώστες που ενδιαφέρονται για αυτό.

Δεν υπάρχουν σχόλια: