Τετάρτη, 23 Νοεμβρίου 2011

τα αμερικανικά "Κεφάλαια Γύπες" κερδίζουν εκατομμύρια από την εκμετάλλευση των αφρικανικών χωρών


Πηγή: truthout

by: Amy Goodman, Democracy NOW! | News
American "vulture" investors, including a top funder of the Republican Party, have demanded that African nations pay over half a billion dollars for old debts – for which the investors paid only a few million. One New York vulture speculator, Peter Grossman of FG Capital Management, is demanding $100 million from the Democratic Republic of Congo. Is he collecting a legitimate debt from the Congo — or is the vulture’s claim based on a stolen security? Greg Palast reports from the Congo, Bosnia and New York in the joint investigation by the BBC, the Guardian and Democracy Now!
Guest:
Greg Palast, an Investigative reporter with the BBC and author of the books, “Armed Madhouse” and “The Best Democracy Money Can Buy.” His most recent book is called, "Vultures’ Picnic: In Pursuit of Petroleum Pigs, Power Pirates, and High-Finance Carnivores.”

Δεν υπάρχουν σχόλια: