Παρασκευή, 22 Ιουλίου 2011

Στο εντυπωσιακό... 3,8% του ελληνικού χρέους η συμμετοχή των ιδιωτών - Περίπου 13,5 δισ. ευρώ θα αναδιαρθρώσουν 30 τράπεζεςπηγη: banking news

(upd)Με στόχο να περιοριστεί το ελληνικό χρέος κατά 13,5 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το σχέδιο ανταλλαγής και μετακύλισης των ελληνικών ομολόγων του Ινστιτούτου Διεθνούς Χρηματοοικονομικής (IIF), προσφέροντας μια σειρά νέων εργαλείων στους επενδυτές προκειμένου να θέσουν σε λειτουργία την εθελοντική συμμετοχή των επενδυτών.4Σύμφωνα με το σχέδιο που ανακοινώθηκε θα προσφερθεί στην Ελλάδα χρηματοδότηση ύψους 54 δισ. δολαρίων στην Ελλάδα από τα μέσα του 2011 μέχρι τα μέσα του 2014 και ένα σύνολο 135 δισ. από τα μέσα του 2011 έως το τέλος του 2020.
Ποιες όμως είναι οι τέσσερις επιλογές που έχουν στη διάθεσή τους οι επενδυτές;
1)Ανταλλαγή ομολόγων με νέα εγγυημένα διάρκειας 30 χρόνων και μηδενικό κουπόνι. Την εγγύηση θα την παρέχει ο μηχανισμός EFSF πιστοληπτικής αξιολόγησης AAA. Το νέο ομόλογο θα έχει κουπόνι 4% τα 5 πρώτα χρόνια, 4,5% τα έτη 6-10 και 5% τα έτη 11-30.
2)Εξασφαλισμένο ομόλογο από τον EFSF που προσφέρεται στην ονομαστική του αξία και τη δέσμευση να μετατραπεί σε νέο ομόλογο 30 χρόνων την στιγμή που θα απαιτηθεί η εξόφληση του. Το νέο ομόλογο θα έχει κουπόνι 4% τα 5 πρώτα χρόνια, 4,5% τα έτη 6-10 και 5% τα έτη 11-30.


3)Ανταλλαγή υφιστάμενων ομολόγων με ένα νέο ομόλογο 30ετούς διάρκειας πληρώνοντας το 80% της αξίας των παλιών. Το νέο ομόλογο θα έχει κουπόνι 6% τα 5 πρώτα χρόνια, 6,5% τα έτη 6-10 και 6,8% τα έτη 11-30.
4) Ανταλλαγή υφιστάμενων ομολόγων με ένα νέο ομόλογο 15ετούς διάρκειας πληρώνοντας το 80% της αξίας του. Η τελική πληρωμή των ομολόγων θα είναι εγγυημένη μερικώς, με έως το 80% των "απωλειών" να καλύπτονται. Το ποσό θα περιορίζεται στο 40% της αξίας του νέου 15ετούς ομολόγου. Θα έχει κουπόνι 5,9%.


Ποιες τράπεζες θα μετάσχουν στο σχέδιο;


Ελλάδα
Alpha Bank
Εθνική Τράπεζα
EFG Eurobank
Τράπεζα Πειραιώς
Τράπεζα Κύπρου
Ελληνική Τράπεζα


Γερμανία
Commerzbank
Allianz
Munich Re
Bayern LB
Deutsche Bank


Γαλλία
BNP Paribas
AXA
Societe Generale


Ελβετία
Swiss Re
Zurich Financial
Credit Suisse


Ιταλία
Generali
Intesa SanPaolo


Βρετανία
HSBC
Standard Chartered


Άλλες χώρες
Dexia (Βέλγιο)
ING (Ολλανδία)
SEB (Σουηδία)
BBVA (Ισπανία)
AK Bank (Τουρκία)
Scotiabank (Καναδάς)
Banco de Credito de Peru (Περού)
National Bank of Kuwait (Κουβέιτ)
KB Financial Group (Κορέα)


Τα ομόλογα που κατέχουν οι ευρωπαϊκές τράπεζες
Ποσά σε δις ευρώ
Τράπεζες
Ελλάδα
Πορτογαλία
Ιρλανδία
Ισπανία
Ιταλία
Barclays
0,166
1,170
0
7,596
8,096
HSBC
1,319
1,006
0,287
20,32
9,927
RBS
1,199
0,287
0,454
1,460
7,029
BNP
5,239
2,3
0,629
4,980
27,988
BPCE
1,335
0,354
0,341
1,004
5,447
C.Agricole
0,655
1,193
0,157
3,892
10,754
S.G.
2,837
0,902
0,980
4,775
8,815
Deutsche
1,773
0,175
0,530
2,647
7,688
Commerz.
3,065
0,989
0,032
4,043
11,691
Dekabank
0,087
0,032
0,030
0,180
0,274
DZ Bank
0,731
1,014
0,051
4,185
2,744
WGZBank
0,316
0,460
0,222
1,170
1,402
WestLB
0,343
0
0,035
0,746
1,103
Bayerische
0,145
0
0,020
0,662
0,515
Erste bank
0,345
0,105
0,040
0,140
0,602
Raiffeisen
0,002
0,002
0
0,003
0,441
KBC
0,444
0,159
0,269
1,419
5,569
Dexia
3,462
1,927
0
1,455
1,672
Unicredit
0,673
0,094
0,058
1,940
49,071
Intesa
0,620
0,073
0,114
0,810
60,152
ABN Amro
0
0
0,128
0,109
1,311
ING
0,746
0,759
0,092
1,945
7,663
Σύνολο
25,502
13,001
4,469
65,481
229,954
Πηγή stress test τραπεζών
Επεξεργασία στοιχείων www.bankingnews.gr
www.bankingnews.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: