Σάββατο, 12 Φεβρουαρίου 2011

Υγείατου Ν. Μπογιόπουλου

Στην κλαδική μελέτη που πραγματοποίησε η Εθνική Τράπεζα (Δεκέμβρης 2009) με θέμα τα «Ιδιωτικά Νοσοκομεία» διαβάζουμε:
*
1) Παρά την αρνητική μακροοικονομική συγκυρία, τα ιδιωτικά νοσοκομεία θα συνεχίσουν να κερδίζουν μερίδιο αγοράς έναντι των δημοσίων, καλύπτοντας το 2012 το 31% της αγοράς έναντι 27% το 2008.
Σημειωτέον ότι από το 2000, που το μερίδιό τους στην αγορά ήταν 13%, τα ιδιωτικά νοσοκομεία με βάση την πρόβλεψη για το 2012, θα έχουν αυξήσει το μερίδιο αγοράς τους κατά 140%!
*
2) Τα περιθώρια λειτουργικής κερδοφορίας των ιδιωτικών νοσοκομείων «είναι από τα υψηλότερα της ελληνικής οικονομίας». Ανέρχονταν στο 15% με τάση να ανέλθουν στο 17%.
Δηλαδή οι ρυθμοί κερδοφορίας τους είναι υπερτριπλάσιοι του τρέχοντος πληθωρισμού, ήταν οχταπλάσιοι του πληθωρισμού της προηγούμενης δεκαετίας και εφταπλάσιοι του ρυθμού που παρουσίαζε η αύξηση του ΑΕΠ ως το 2007.
*
3) Ο κλάδος της ιδιωτικής Υγείας στην Ελλάδα παρουσιάζει τη μεγαλύτερη επέκταση από κάθε άλλη χώρα του ΟΟΣΑ.
Οι ιδιωτικές δαπάνες Υγείας κάλυπταν στην Ελλάδα το 2006 το 47% (σήμερα ξεπερνούν το 55%) έναντι 27% κατά μέσο όρο για τις χώρες του ΟΟΣΑ.
*
4) Ειδικά τα ιδιωτικά μαιευτήρια, για μια ολόκληρη οχταετία από το 2000 και μετά, παρουσίασαν επίπεδα κερδοφορίας της τάξης του 30%.
*
5) Τα μεγάλα ιδιωτικά νοσοκομεία, που αντλούν τα 3/4 της ιδιωτικής νοσοκομειακής αγοράς, αποσπούν σχεδόν το 50% των εσόδων τους αφαιμάσσοντας τα κρατικά ασφαλιστικά ταμεία. Συνολικά ο κλάδος των ιδιωτικών νοσοκομείων χαρακτηρίζεται «από τους πιο επεκτατικούς και κερδοφόρους του ελληνικού εταιρικού τομέα».
***
Εξίσου αποκαλυπτικά είναι τα στοιχεία που κατέγραψε η έκθεση της HELLASTAT για το 2009.
*
α) Στην Ελλάδα λειτουργούσαν 338 αξονικοί τομογράφοι και 201 μαγνητικοί τομογράφοι. Οπως σημειώνεται στην έκθεση, στον «τομέα της τομογραφίας οι μονάδες του ΕΣΥ εμφανίζουν σαφή υστέρηση έναντι των ιδιωτικών θεραπευτηρίων: Από τα 201 συστήματα μαγνητικής τομογραφίας, μόνο τα 31 ανήκαν σε δημόσια νοσοκομεία και κλινικές, ενώ τα 170 είχαν αποκτηθεί από μονάδες του ιδιωτικού τομέα».
*
β) Η Hellastat ανάλυσε τα οικονομικά στοιχεία 342 ιδιωτικών επιχειρήσεων του τομέα της Υγείας και διαπίστωσε ότι ο κύκλος των εργασιών τους το 2008 ανήλθε σε 1,86 δισ. ευρώ (αύξηση 8% σε σχέση με το 2007), διαμορφώνοντας τα περιθώρια μεικτού κέρδους σε 41,1% και διασφαλίζοντας 344,32 εκατ. ευρώ κέρδη Προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων.
***
ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ η εικόνα της «δημόσιας και δωρεάν» Υγείας στην Ελλάδα.
Μιας «δημόσιας και δωρεάν» Υγείας από την οποία λείπουν 30.000 γιατροί και νοσηλευτές και που για να προσληφθούν θα αρκούσε το 1/100 (!) των «μποναμάδων» που απέσπασαν οι τραπεζίτες την τελευταία διετία.
Που για μια ακτινοθεραπεία η αναμονή του ασθενούς μπορεί να κρατήσει από 2 έως 4 μήνες, για μια μαστογραφία ακόμα και εφτά μήνες!
*
Ετσι διασφαλίζεται η υψηλή κερδοφορία για το κεφάλαιο. Με τα δημόσια νοσοκομεία να υποχρηματοδοτούνται και τα εργασιακά δικαιώματα των εργαζομένων να μπαίνουν στον Προκρούστη των μνημονίων, των Βρυξελλών και του ΔΝΤ.
*
Ετσι εξηγείται το γεγονός ότι την περίοδο 1997-2005 ο τζίρος των ιδιωτικών επιχειρήσεων του τομέα Υγείας αυξήθηκε κατά 150%.
***
ΙΔΟΥ ΤΩΡΑ πώς οι εκάστοτε κυβερνήσεις απαξιώνουν τη δημόσια Υγεία, πώς υπονομεύουν τα δημόσια νοσοκομεία, πώς τα παραδίδουν στα κάθε είδους «αρπακτικά» και ανοίγουν το δρόμο στους «εμπόρους»:
*
Σύμφωνα με το υπόμνημα του Σωματείου Εργαζομένων (ΣΕΝΕ) που κατατέθηκε στις 7/4/2010, στο μεγαλύτερο νοσοκομείο της χώρας, τον «Ευαγγελισμό», η έλλειψη προσωπικού ξεπερνά τις 1.480 οργανικές θέσεις. Τα οφειλόμενα ρεπό φτάνουν τα 16.000! Η αναλογία νοσηλευτών στα τμήματα είναι 2 νοσηλευτές ανά 50-70 ασθενείς!
Ενώ για το νοσοκομείο «λεφτά δεν υπάρχουν», για τους εργολάβους που νέμονται τον «Ευαγγελισμό» υπάρχουν:
Συνολικά το νοσοκομείο πληρώνει πάνω από 8,5 εκατ. ευρώ στους πάσης φύσεως εργολάβους μετά την ιδιωτικοποίηση των υπηρεσιών καθαριότητας, φύλαξης, σίτισης, τεχνικών υπηρεσιών.
Είναι ενδεικτικό ότι ενώ οι εργολάβοι στους τομείς καθαριότηταςεισπράττουν για κάθε εργαζόμενο που απασχολούν περισσότερα από 1.750 ευρώ, ο εργαζόμενος αμείβεται με μισθό κάτω των 600 ευρώ!
***
ΜΕΣΑ ΣΕ ΑΥΤΕΣ τις συνθήκες πώς να μην υπάρχει διαπλοκή και διαφθορά;
Διαπλοκή και διαφθορά που έχουν την αιτία τους στη μετατροπή της Υγείας από δικαίωμα σε εμπόρευμα, σε πεδίο ιδιωτικής και επιχειρηματικής δράσης με σκοπό το κέρδος.
Στη διείσδυση και εξάρτηση των δημόσιων νοσοκομείων και όλων των υγειονομικών μονάδων από τα μονοπώλια παραγωγής φαρμάκων, ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού και αναλώσιμων υγειονομικών υλικών.
Αυτά καθορίζουν τις τιμές, τους τρόπους προώθησης των προϊόντων και κατ' επέκταση το ύψος της δαπάνης.
*
Η διαπλοκή, η διαφθορά και η εξαχρείωση ακολουθούν το κυνήγι του κέρδους και του ανταγωνισμού, όπως η σκιά ακολουθεί το σώμα.
Πάνω σ' αυτό το έδαφος αναπτύσσονται και τα φαινόμενα με τις μίζες, την κατευθυνόμενη συνταγογράφηση, τα «φακελάκια», τα «επιστημονικά ταξίδια» κλπ.
*
Οσο θα υπάρχει επιχειρηματική δράση, η κατάσταση δεν μπορεί να διορθωθεί προς όφελος των λαϊκών στρωμάτων.
*
Για δωρεάν σύγχρονες και πλήρεις δημόσιες υπηρεσίες Υγείας για όλους, χωρίς όρους και προϋποθέσεις,
για κατάργηση των εισφορών των εργαζομένων, αυτοαπασχολούμενων και των φτωχών αγροτών στον κλάδο Υγείας,
για δωρεάν φάρμακα,
για πλήρη στελέχωση του δημόσιου συστήματος Υγείας με καλά αμειβόμενο προσωπικό,
για συνθήκες δουλειάς που εξασφαλίζουν την υγεία και ασφάλεια των ασθενών και των εργαζομένων,
απαιτείται ρήξη και ανατροπή, με στόχο την κατάργηση κάθε επιχειρηματικής δράσης στο χώρο της Υγείας.

Δεν υπάρχουν σχόλια: